Arjan Gelder

Ik ben Arjan Gelder en ben 71 jaar, waarbij ik mij nog steeds jong voel met veel power in mijn lijf. Het grootste deel van mijn leven ben ik ondernemer geweest in verschillende branches. Nog steeds neem ik wanneer het op mijn pad komt opdrachten aan. Maatschappelijk ben ik altijd actief geweest en kan niet tegen onrecht. Zie helaas de samenleving de verkeerde kant opgaan en wil mijn steentje bijdragen het tij te doen keren. Zie dat op vele terreinen de burger wordt beduveld door onze overheid. Vrijheden worden steeds meer afgenomen. Van een echte democratie is amper meer sprake. Er worden veel verkeerde besluiten genomen. En dat is voor mij onacceptabel. Daarbij is mijn grootste drive gekomen vanuit de ouderenzorg, waarbij mijn ouders mij richting een bepaalde missie hebben gestuwd. Zag dat vooral mijn vader rond 2008 toen hij overleed niet de juiste zorg kreeg en aan zijn graf heb ik beloofd te gaan strijden voor al die ouderen die zorg nodig hebben. Daarna zijn er door mij een aantal maatschappelijke bewegingen opgericht met als doel dat wij weer kunnen gaan leven binnen een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Voor mij een duidelijke missie.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden, dat de huidige overheid niet in staat is de maatschappelijke problemen op te lossen. Door verkeerde beleidsbeslissingen wordt de rekening steeds neergelegd bij de inwoners.

Men overziet veelal ook niet de consequentie van beleid. Vooraf wordt amper nagedacht en komt men niet verder als na verloop van tijd te monitoren. Of er slachtoffers hierdoor zijn gevallen speelt geen enkele rol.

Binnen de zorg heeft de financiering d.m.v. zorgzwaarte pakketten gezorgd voor frauduleus handelen en honderden instellingen die in de financiële problemen zijn gekomen. Iets waar ik in 2008 voor waarschuwde. Helaas is het uitgekomen.

Ons rechtssysteem rammelt aan alle kanten, waarheidsvinding buiten het strafrecht is ver te zoeken. Hierdoor worden er o.a. duizenden kinderen ten onrechte uit huis geplaatst. De transitie zal maar ten dele voor oplossingen gaan zorgen. Beter zou zijn de gehele jeugdzorg-keten te ontmantelen. De visie van echte professionals zou doorslaggevend moeten zijn. Binnen Raden voor Kinderbescherming en Jeugdbescherming Organisaties  ontbreekt nu eenmaal de knowhow om te komen tot wel overwogen besluiten.

Ons sociale stelsel is duidelijk aan vernieuwing toe. Met zogenaamde hervormingen wordt verbloemd, dat er onvoldoende werk is. Er zal een andere wijze van denken moeten ontstaan, wat zal moeten leiden tot een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Dit alles heeft er toe geleid, dat onze strategie is ontwikkeld. Nu duidelijk is, dat onze samenleving vraagt om andere oplossingen, zou het ongeloofwaardig zijn ons te gaan conformeren aan dit verrotte systeem.

Het begrip: “Volksvertegenwoordiger” zal eerst weer serieus genomen moeten worden. Nu zit men er alleen maar voor de kijkcijfers en eigen belang en daar pas ik voor!!

In 2015 stond ik op het Malieveld met een duidelijke boodschap: https://www.youtube.com/watch?v=4oo_W5XNeeo . Het is er niet beter op geworden. Eerlijk en Recht is meer als nodig geworden.
In juni 2016 werd uitgegeven het boek: “De puinhopen van de Nederlandse politiek” : https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6776

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.