Arjan Gelder

De afgelopen jaren is duidelijk geworden, dat de huidige overheid niet in staat is de maatschappelijke problemen op te lossen. Door verkeerde beleidsbeslissingen wordt de rekening steeds neergelegd bij de inwoners.

Men overziet veelal ook niet de consequentie van beleid. Vooraf wordt amper nagedacht en komt men niet verder als na verloop van tijd te monitoren. Of er slachtoffers hierdoor zijn gevallen speelt geen enkele rol.

Binnen de zorg heeft de financiering d.m.v. zorgzwaarte pakketten gezorgd voor frauduleus handelen en honderden instellingen die in de financiële problemen zijn gekomen. Iets waar ik in 2008 voor waarschuwde. Helaas is het uitgekomen.

Ons rechtssysteem rammelt aan alle kanten, waarheidsvinding buiten het strafrecht is ver te zoeken. Hierdoor worden er o.a. duizenden kinderen ten onrechte uit huis geplaatst. De transitie zal maar ten dele voor oplossingen gaan zorgen. Beter zou zijn de gehele jeugdzorg-keten te ontmantelen. De visie van echte professionals zou doorslaggevend moeten zijn. Binnen Raden voor Kinderbescherming en Jeugdbescherming Organisaties  ontbreekt nu eenmaal de knowhow om te komen tot wel overwogen besluiten.

Ons sociale stelsel is duidelijk aan vernieuwing toe. Met zogenaamde hervormingen wordt verbloemd, dat er onvoldoende werk is. Er zal een andere wijze van denken moeten ontstaan, wat zal moeten leiden tot een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Dit alles heeft er toe geleid, dat onze strategie is ontwikkeld. Nu duidelijk is, dat onze samenleving vraagt om andere oplossingen, zou het ongeloofwaardig zijn ons te gaan conformeren aan dit verrotte systeem.

Het begrip: “Volksvertegenwoordiger” zal eerst weer serieus genomen moeten worden. Nu zit men er alleen maar voor de kijkcijfers en eigen belang en daar pas ik voor!!

In 2015 stond ik op het Malieveld met een duidelijke boodschap: https://www.youtube.com/watch?v=4oo_W5XNeeo . Het is er niet beter op geworden. Eerlijk en Recht is meer als nodig geworden.
In juni 2016 werd uitgegeven het boek: “De puinhopen van de Nederlandse politiek” : https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6776

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder