Erwin van Oosterom


Nulli Cedo – ik wijk nergens voor.

“De politiek in Nederland is hoognodig toe aan een nieuwe manier van beleid maken. Beleid gebaseerd op principes. Beleid dat voor ieder mens aantrekkelijk en begrijpelijk is. Ik wil het hart van de mensen bereiken en weer warm maken voor de politiek van de toekomst…”

Met deze tekst wil ik de kern raken waar het voor mij om gaat…

We moeten de politiek terugbrengen naar de huiskamers en weer gaan luisteren wat de mensen beweegt. Als volksvertegenwoordiger wil ik er zijn voor het volk, door het volk en met het volk.

Ik geloof in principes gebaseerd op eerlijkheid en rechtvaardigheid. Gelijke kansen voor iedereen en geen achterkamertjespolitiek. Ik wil luisteren naar onze achterban en gezamenlijk werken aan duurzame oplossingen voor de toekomst…

Ik wil de juiste vragen stellen aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor het huidige beleid. Ik neem geen genoegen met goedkope en gewenste antwoorden maar wil de onderste steen boven hebben.

  • Waarom zijn er geen betaalbare en duurzame woningen gebouwd de laatste jaren?
  • Waarom is er op de zorg jaren lang bezuinigd en is deze steeds meer ontmanteld terwijl de werkelijk zorg vaak is neergelegd bij de mantelzorgers?
  • Waarom is ons schoolsysteem zo ingericht dat er steeds meer kinderen uitvallen en alleen nog geholpen kunnen worden in het bijzonder onderwijs, terwijl ieder kind bijzonder is en  recht heeft op onderwijs dat past bij zijn of haar individuele kwaliteiten?
  • Waarom worden onze belastinggelden niet eerlijker verdeeld en profiteren nu met name de grote bedrijven en multinationals?
  • Waarom is de overheid er niet meer voor de mensen, wordt er niet meer gehandhaaft daar waar het echt nodig is en zijn de uitvoeringsinstanties er niet meer voor de mensen en de bedrijven, terwijl ze ons behandelen als een nummer en elke menselijkheid ver te zoeken is? 

Kortom…. er is veel te doen.

Alleen kan ik het niet, maar samen met jou wil ik eerlijkheid terugbrengen naar Den Haag. Steun mij en wordt lid van Eerlijk en Recht. Samen kunnen wij het doen!

Erwin van Oosterom