Uitgangspunten

We hebben het recht om ons te verenigen. We hebben het recht om ons uit te spreken.

We hebben het recht om het heft in eigen hand te nemen.

We geloven in geweldloosheid.
Niemand heeft het recht een ander iets af te nemen of aan te doen.

We geloven in een geweldloze revolutie.

We weten dat het kan.
Eén mens kan een groot verschil maken.
Samen kunnen we alles veranderen.

De voorbeelden zijn legio.
Ook wij zijn tot grootse dingen in staat.

Wij zijn het, de leiders op wie we hebben gewacht.
Sta op en sluit je aan.

Eerlijk en recht.

Het is zo eenvoudig…
Je kunt NU de keuze maken.

Luister naar je hart en handel in lijn daarmee.

Doe niet meer mee met de machtsspelletjes van anderen. Stap eruit en stap in je eigen autonomie.

We doen het samen.
We doen het nu.

Eerlijk en Recht is een brede volksbeweging, met politieke ambities. We zijn allergisch voor onrechtvaardigheid. We geloven in mensen en komen op voor onze universele rechten. Ons streven is een écht democratisch, transparant en deskundig geleid Nederland.

We geloven in geweldloosheid.
We geloven in dialoog.
We geloven in win-win.

Waar een wil is, is altijd een weg.
Als we eerlijk zijn, komen we er samen altijd uit.

We nemen nadrukkelijk afstand van macht en onmacht.
Van verdeel en heers.

We kiezen voor openheid.
Geweldloosheid.
Verbinding.
Gelijkwaardigheid.
Verantwoordelijkheid.
Vrijheid.
Eerlijkheid.
Rechtvaardigheid.

We geloven in een dienende overheid, die uitgaat van vertrouwen. We geloven in gedeeld leiderschap.
We staan voor een menswaardig, duurzaam beleid.

Dit betekent dat we vanuit een holistische visie, gericht zijn op:
– Welzijn van mensen, dieren en planten;
– Herstel van schone lucht, water, aarde;
– Gelijke kansen, eerlijke verdeling van bronnen en gelden.

We komen op tegen misbruik in de breedste zin van het woord.
– Machtsmisbruik;
– Dwang en onvrijheid;
– Creëren van angstcultuur;
– Mishandeling;
– Schending van de lichamelijke integriteit;
– Schending van de geestelijke integriteit;
– Schending van privacy;
– Onethisch handelen.

Wij kunnen het tij keren. Nu is het de tijd om te ontwaken. Sta op en doe mee.

Eerlijkheid en Recht – Samen ontwikkelen, bouwen en léven vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid en vrijheid.

Start vandaag nog jouw plaatselijke afdeling van Eerlijk en Recht!
Dat kan al met drie mensen.

We staan op voor de rechten van de mens.
Ieder mens.

We zijn allemaal anders en we zijn allemaal belangrijk. Waar je ook vandaan komt en waar je ook voor kiest. Je doet ertoe.

Het maakt niet uit of je jong bent of oud. Of je man bent of vrouw of iets er tussenin. Het maakt niet uit of je huid lichtroze is, lichtbruin, donkerbruin, pikzwart, knalrood, spierwit, muisgrijs of een beetje geel.

Je bent uniek en waardevol. Je bent het waard om gezien te worden. Erkend. Geliefd. Gehoord.

Het maakt niet uit waar je wieg stond. Wat je ouders doen. Het maakt niet uit van wie je houdt of hoe je leeft. Je mag er zijn. Zoals je bent.

We sluiten niemand buiten.

Laten we opstaan. Samen. Allemaal verschillend en samen één.

We staan op tegen eenvormigheid. Tegen het keurslijf. Wij doen niet meer mee.

We staan op tegen leugens.
We staan op tegen hebzucht. Machtsmisbruik. Geweld. Manipulatie. Onrecht.

We staan op voor het recht op menswaardigheid. Gelijke behandeling. Onschendbaarheid. Soevereiniteit.

We staan op voor het recht op een menswaardig bestaan. In vrijheid.

We hebben recht
op vrijheid.

Het is ons geboorterecht