Introductie Eerlijk en Recht

Introductie Eerlijk en Recht door Arjan Gelder

Op weg naar verandering.

Wij staan voor een nieuw begin. Eerlijk en Recht is vandaag opgericht met als doel onze samenleving democratisch en rechtvaardig te krijgen.

Eerlijk en Recht biedt vele mogelijkheden de doelen te gaan bereiken, gelet de vele onderzoeken die er gedaan zijn vanuit de inmiddels opgeheven bewegingen Partij Voor Gerechtigheid en WILNU.

Het totale gedachtegoed is ontwikkeld vanaf 2007. Door verkeerde besluiten en onverantwoorde systeemwijzigingen is er veel mis gegaan.

Duidelijk hebben wij een lijn mogen zien, waarbij burgers op het verkeerde been zijn gezet en eenvoudig zijn misleid cq bedrogen.

De zorg cq ouderen zorg is duidelijk de verkeerde kant opgegaan, zowel qua financiering als stelsel.

Het ontstaan van de zorgzwaarte pakketten in 2007 heeft er toegeleid dat uiteindelijk honderden zorginstellingen de deuren hebben moeten sluiten.

Zogenaamd wilden mensen langer thuis willen blijven wonen, nu moet het!

De individualisering van de samenleving slaat door, ieder voor zich.

Afgelopen week werd dit nog eens bevestigd uit het verhaal, dat iemand 86 dagen dood in zijn huis had gelegen. Niemand heeft naar hem omgekeken. In alle stilte zonder omwonenden werd hij gecremeerd. Alleen de uitvaart begeleider  was aanwezig.

Eerlijk en Recht zal zeker aandacht gaan schenken aan de toename van eenzaamheid. De doorgeslagen AVG is duidelijk niet in het belang van de burger en bemoeilijkt dit.

Met alle kracht zal Eerlijk en Recht gaan strijden voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving, waarbij het wel en wee van de burger centraal zal staan.

Met uw steun kunnen wij ver komen. Het is tijd voor verandering. Het roer moet om! Wordt lid en/of wordt actief.

Wij rekenen op u.

Bestuur Eerlijk en Recht.