Organisatie

Organisatie

Het gaat niet goed met ons land. Geen enkele politieke partij komt met echte realistische en adequate oplossingen. Partijbelangen prevaleren meestal boven het landsbelang. Coalities zorgen voor compromissen met verwaterde minderheidsstandpunten. Alleen met een duidelijke toekomstgerichte visie, waarbij burgerbelangen binnen onze samenleving worden gerespecteerd, kan voorkomen worden dat ons mooie land afglijdt naar een bedenkelijk niveau.

Vanuit deze gedachte is uiteindelijk Eerlijk en Recht ontstaan. Het gedachtegoed is vanaf 2007 ontwikkeld vanuit de opgeheven bewegingen Partij Voor Gerechtigheid en WILNU.

Onze Volksbeweging Eerlijk en Recht wordt aangestuurd door een team toegewijde mensen, met een zeven koppig bestuur.

Het doel is om via commissies plus werkgroepen en toekomstige afdelingen met daarbij services en academie het nodige te gaan veranderen.

Verenigingsbestuur Eerlijk en Recht

Voorzitter: Arjan Gelder

==========

Luud Klarenbeek:
Secretaris en Vice Voorzitter

==========

Marlien Blaauw:
Penningmeester en Bestuurslid Communicatie

 

 

 

 

 

 

 

==========
Melinda Smits:

Bestuurslid Organisatie

 

 

 

 

 

==========

Michel Mozes:
Bestuurslid Sociaal Domein en Zorg

==========

Ramon de Krou:
Tweede secretaris

================

 

De essentiële gegevens van onze vereniging:

Eerlijk en Recht staat geregistreerd bij de KVK onder nummer: 83751661 en per email bereikbaar via: aanmelden@eerlijkenrecht.nl

Met alles maken wij gebruik van onze website:  https://eerlijkenrecht.nl/ en het RISN nummer: 862977514.

Eerlijk en Recht is een Maatschappelijke en Politieke Organisatie met politieke aspiraties en zullen dan ook mee gaan doen aan verkiezingen zowel landelijk als in de regio. Waarnaast wij mensen ondersteunen, die in de knel komen met  instanties.

In het bijzonder richten wij ons op juridische en sociale problemen.

De activiteiten zullen plaatsvinden vanuit te vormen commissies en dit op basis van vrijwilligheid, waarbij eventueel kosten betaald kunnen worden en rekening houdend met de vrijwilligersregeling. Eerlijk en Recht is op 24 augustus 2021 opgericht. Het aantal vrijwilligers zal  de komende maanden volgens verwachting sterk gaan groeien. Zeker nadat de geplande perspresentatie heeft plaatsgevonden.

Doelstellingen:

Het doel van de vereniging is: het bereiken en handhaven van een eerlijk, rechtvaardig en democratisch Nederland door middel van:

  • politieke participatie in het gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europese domein.

  • het steunen van mensen vanuit commissies.

  • De vereniging heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

  • De vereniging heeft geen winstoogmerk.

De activiteiten zullen plaatsvinden in gezamelijkheid met andere organisaties, wanneer het gaat om ondersteunen van burgers, dan mag je denken aan juridische en sociale platforms. Dit kan gebeuren door het gehele land. Daarbij worden vrijwilligers ingezet, die zich bij ons hebben aangesloten. Dit geldt voor de sociale ondersteuning. Ook bij politieke activiteiten, zijnde het organiseren van workshops, congressen etc. gebeurt dit op vrijwillige basis. Alleen onkosten en op basis van de vrijwilligers regeling kan het vergoed worden.

Inkomsten genereren:

De inkomsten zullen komen uit het lidmaatschap, donaties en toekomstige subsidies.

Waar worden inkomsten aan uitgegeven:

De inkomsten zullen gebruikt worden voor het deelnemen aan verkiezingen, organiseren van activiteiten. Daarnaast mag gedacht worden aan fondswerving, waarbij burgers ondersteund worden die hevig in de knel komen. aan het eind van het boekjaar zal alles verantwoord worden via de opzet van een kascommissie.

Beloning van het bestuur:

Het bestuur doet alles vrijwillig, daarbij kunnen onkosten worden gedeclareerd plus ook via de vrijwilligersregeling. Eens per jaar zal dit ook gecontroleerd worden via een kascommissie.

Met vriendelijke groeten,

Voorzitter Eerlijk en Recht
Arjan Gelder
+31640332423

 

 

Eerlijk en Recht werkt samen met:

LNN: https://www.lnnmedia.nl/

 

 

 

 

Blue Truth: https://www.bluetruth.nl/

 

_Vereniging Eerlijk & Recht werkt samen met Stichting BlueTruth.
Stichting BlueTruth is er voor iedereen en voor ons allemaal. Voor
mensen en personen zoals jij en ik. De stichting legt uit wat zij voor u
kunnen betekenen:_

_De stichting heeft een laagdrempelige toenadering. Dit houdt in “no
shame in the game” en integer, discreet, eerlijk en duidelijk. Als
stichting staan wij voor u klaar. Voor de alleenstaande ouder en voor de
gezinnen. Voor de professionals van de hulpdiensten, maar zeker ook voor
de mensen uit onze maatschappij. U bent van harte welkom met uw
hulpvraag!_

 

 

 

Soulfix.nl: http://soulfix.nl/

Soulflix, virtueel media plaza voor de parallelle samenleving

Soulflix, virtueel media plein als alternatief voor de demagogische woke cultuur en politiek correcte doctrine die via de huidige mainstream outlets aan de bevolking wordt opgedrongen.

Soulflix is hét alternatief voor de mainstream media binnen de parallelle samenleving

Soulflix.nl. De website komt binnenkort online

 

 

Soulvability.tv: https://soulvability.tv/

 

 

Highnotes.nl: https://highnotes.nl/

 

 

Jurisprudentie Kantoor Plate: https://youriplate.nl/

 

 

Het Andere Nieuws: https://www.hetanderenieuws.nl/

 

 

 

Samen voor Nederland: https://samenvoornederland.nu/

 

 

Army of Love: https://armyoflove.nl/

 

 

 

Citizen Go: https://citizengo.org/nl

Tegenwind TV: https://www.tegenwind.tv/

 

 

Team Albert Live Streams: https://teamalbertlivestreams.nl/

 

 

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.